Projecten

Tijdens het MTB-jaar voeren de studenten in teamverband in opdracht van verschillende organisaties uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit rond een vooropgestelde problematiek m.b.t. imago- en reputatiemanagement.

Voor elk project staat de communicatieverantwoordelijke binnen het bedrijf ter beschikking van de studenten.

Daarnaast worden de studenten vanuit UGent gecoacht door de studenten, en aanvullend begeleid door een externe communicatieconsultant. Dankzij die expertise wordt dit uitgebreide marktonderzoek naar een hogerĀ niveau getild.

De output van dit jaarproject is een gedetailleerd onderzoeksrapport en in-house presentaties vanĀ alle resultaten in de vorm van hands-on aanbevelingen en een volwaardige communicatiestrategie.